Amsterdam International Antiquarian Book & Map Fair


Exhibitor

Knuf Rare Books
26, Rue des Béguines
F-41100 Vendôme
France

Contact

Anita van Elferen

Phone

+33622732385 +33622732385

Email

fritsknuf@gmail.com

Website

www.fritsknuf.com

Three rare Dutch art auction catalogues
(ART) AUCTION CATALOGUES. Catalogus van eene zeer belangrijke en uitmuntende verzameling schilderijen, door voorname Meesters uit de Oude en Hedendaagsche Nederlandsche, Belgische en Fransche Scholen, waaronder vele beroemde meesterstukken. Alles en alleen Nagelaten door een geacht Kunstliefhebber voor weinige jaren alhier overleden. Welke verkocht zullen worden op Dinsdag den 25sten November 1851, te Amsterdam, ten huize van C.F. Roos, in Het Huis met de Hoofden, op de Keizersgracht bij de leliegracht, door Jeronimo de Vries, Cornelis François Roos en Johannes Albertus Brondgeest, bij wien deze Catalogus, à 10 cents voor de Armen, te bekomen is. Alles Zaterdag en Maandag vóór de verkooping voor ieder te bezigtigen, (doch des Zondags voor niemand te zien). Amsterdam, 1851. 22 pp. 128 items described, some with extensive descriptions. Bound with: Catalogus van een uitmundend kabinet gekleurde en ongekleurde teekeningen, door voorname Oude en Hedendaagsche Nederlandsche Meesters; waarbij eenige hoogst belangrijke teekeningen, uit de meest beroemde kabinetten bijëenverzameld, voorkomen. Alles en alleenlijk nagelaten door een aanzienlijk Kunstliefhebber voor weinige jaren alhier overleden. Welke verkocht zullen worden op Maandag den 15den December 1851... ten huize van C.F. Roos.... Amsterdam, 1851. 22pp. 368 items described. Some prices and and names in a contemporary hand in pencil. Bound with: Catalogus van eene fraaije verzameling gekleurde en ongekleurde teekeningen, door Oude en Hedendaagsche Meesters; alsmede gegraveerde en geëtste prenten, gebonden en ongebonden prentwerken en boeken, denevens twee Kunstkasten. Welke verkocht zullen worden op Dinsdag den 16den December 1851... ten huize van C.F. de Roos... Amsterdam, 1851. 44pp. 427 items described. Some names and prices in a contemporary hand in pencil. All bound together in nineteenth century dark brown half morocco with marbled boards. Three Dutch auction catalogues bound together, all dated 1851.


Follow us


SEE ALSO:
ILAB Congress 2020

Header image

Amstelodami Celeberrimi Hollandiae Emporii Delineatio Nova, Johannes Blaeu, 1649

Copyright

Stichting Europese Antiquarenbeurs, 2019
Back to Top