Amsterdam International Antiquarian Book & Map Fair


Exhibitor

Antiquariaat Novemberland
Prinsenlaan 23
2341 KS Oegstgeest
The Netherlands

Contact

Jaap Schuurman

Phone

+31(0)618297344 +31(0)618297344

Email

novemberland@planet.nl

Website

www.novemberland.nl

Het eerste [tweede en derde] deel van de Mathematische Vermaecklyckheden.
[Leurechon, Jean] Het eerste [tweede en derde] deel van de Mathematische Vermaecklyckheden. Te samen gevoeght van verscheyden gheneughlijcke en boertige werck-stucken soo uyt Arithmetica, Geometria, Astronomia, Geographia (?) Getranslateert uyt het Françoys in Nederduytsche tale (...) door Wynant van Westen, Mathematicus der Stadt Nymegen, den sesten druck op nieus oversien ende van vele druck-fauten verbetert. Amsterdam, Weduw' van Theunis Jacobz., 1673, kl. 8vo, perk. band uit de tijd, titel in oud handschrift op rug, ca. 60 houtsneden in de tekst, (12), 229, (11, register), 55, (5, register), 34, (2, register) pp. (rug gebruind, bovenmarge iets gebruind, overigens mooi exemplaar)


Follow us


SEE ALSO:
ILAB Congress 2020

Header image

Amstelodami Celeberrimi Hollandiae Emporii Delineatio Nova, Johannes Blaeu, 1649

Copyright

Stichting Europese Antiquarenbeurs, 2019
Back to Top